Lean voor dummies
Afdrukken

Lean voor dummies (2007)

Sayer, Williams
348 pagina’s
€ 27,95


Over het boek

Lean is een van de meest succesvolle kwaliteitsverbeteringtechnieken van de afgelopen decennia. In dit no-nonsense boek lees je hoe je de Lean-filosofieën en -technieken toepast om verspilling terug te dringen en de effectiviteit van je resources te maximaliseren. Je ziet hoe je stap voor stap Lean-toepassingen implementeert zodat je het beste uit je organisatie haalt. Het boek biedt een overzicht met “alle aspecten van een succesvol Lean-programma”.

Bruikbaar voor u?

Het boek leest gemakkelijk weg, dankzij de lay-out en de plaatjes. Voor de zorg zijn met name de teksten over de zeven vormen van verspilling (p. 42 en p. 306) interessant. Wat aanspreekt is ook de voortdurende oproep tot ‘werkvloeren’: blijf - als management - voortdurend in contact met je klanten (want die weet welke diensten waarde toevoegen) en je uitvoerende medewerkers (want daar zit de kennis van de uitvoering).

Het hoofdstuk over Value Stream Mapping is vrij technisch/productiegericht. De diepgang ervan is deels te gebruiken voor de zorg, vooral als het gaat om facilitaire zaken, al iets minder voor administratieve zaken, maar het minst voor de zorg zelf. De checklist van analysevragen kan je op weg helpen. Het boek gaat uitgebreid in op instrumenten om te verbeteren, bijvoorbeeld met een goede agenda voor workshops (p.127), het 5S-model, op weg naar continue flow, pull in plaats van push en standaardiseren.

De implementatieaspecten wordt wat technisch opgepakt, vooral in termen van de PDCA-cirkel. Daar komt in praktijk toch wat meer bij kijken. Het lijstje van obstakels (Hoofdstuk 12 De macht aan het volk) is wel herkenbaar, zoals “Regels zijn er om te overtreden”, “Wat heb ik eraan?”of “Ouwe koek”. Lean voor dummies is al met al een goed leesbaar boek, met name voor de startende verbeteraar (immers: “voor dummies”), met handige lijstjes en overzichten.