Veranderkunst
Afdrukken

Veranderkunst, communicatiemanagement in praktisch perspectief (2010)

Brouwer, Elving, Van Dongen e.a.
228 pagina’s
€ 34,95


Over het boek

Directies vragen zich aan de vooravond van een verandertraject af wie zij moeten inschakelen: de organisatieadviseur, de communicatieprofessional of de Human Resources deskundige? De praktijk wijst uit dat directies vooral behoefte hebben aan toepassingen vanuit meerdere disciplines. Complexe veranderingen vragen immers om integrale oplossingen. ??Organisatie- en communicatieadviseurs werken daardoor steeds vaker samen. Ontstaat er een nieuwe multidiscipline 'Veranderkunst': een combinatie van Communicatie, Organisatiekunde en HR? ?

Dit boek beschrijft de zoektocht naar de meerwaarde van de samenwerking tussen organisatiekunde en communicatie in verandersituaties. Deze ontdekkingsreis leidde naar een gemeente, ingenieursbureau, Regionaal Opleidingen Centrum (ROC), zorginstelling, woningcorporatie, politieregio, levensmiddelenindustrie, goederenoverslagbedrijf in de haven, de Reisinformatiegroep en de Belastingdienst. Het boek is geschreven door een groep van deelnemers aan OrgComm, platform voor kennisuitwisseling tussen organisatie- en communicatieadviseurs.

Bruikbaar voor u?

Organisatie- en communicatieadviseurs werken niet altijd zo vlekkeloos samen. Terwijl de combinatie van kennis en kunde van beide disciplines zo veel meerwaarde kunnen hebben. Dit boek gaat in op de theorie en de praktijk van die samenwerking en laat vooral inspirerende voorbeelden zien die ‘uit het leven gegrepen zijn’. Dat maakt het herkenbaar.
Adviseurs en managers uit zorgorganisaties kunnen eigenlijk in bij elk beschreven praktijkgeval terecht voor ideeën voor de eigen praktijk. Voor professionals uit zorgorganisaties is zeer veel nuttigs te vinden hoofdstuk 4: Gemeenschappelijke taal als voorwaarde voor succesvol veranderen (bij een ggz-organisatie) en in hoofdstuk 5: Inzet van kernwaarden als veranderstrategie (bij een woningcorporatie).