The Knowing-Doing Gap (1999)
Afdrukken
Pfeffer, Sutton
314 pagina’s
€ 20,99 (e-book)


De kloof tussen weten en doen

Hoe kan het toch dat er vaak een kloof gaapt tussen wat wij weten en wat wij doen, persoonlijk, maar ook als organisatie? We slagen er vaak niet in om werkelijk in praktijk te brengen wat onze ervaringen en onderzoek vertellen wat juist is. Dit boek gaat over de uitdaging om kennis wel om te zetten in betere prestaties van een organisatie. Het wil ons vooral behoeden om in de val van de ‘gladde praatjes’ te stappen. Immers, plannen maken, analyseren en vergaderen zouden moeten aanzetten tot actie en zijn geen vervangers voor daden.
Pfeffer en Sutton komen, in de bekende Amerikaanse stijl, met tientallen voorbeelden van bedrijven die over de kloof tussen weten en doen heen zijn gestapt. En laten zien waarom het sommige bedrijven niet lukt.

Het handelen centraal

Dit boek doet iets met de manier waarop je kijkt naar de werkelijkheid binnen je eigen zorgorganisatie. Je herkent plots wanneer ‘met elkaar praten’ als doel wordt gezien en niet als middel, wanneer angst voor een beslissing je organisatie blokkeert om in praktijk te brengen wat je weet dat het juiste zou zijn. En wanneer je eens een keer niet zou moeten meten, maar moet vertrouwen op ‘good judgement’.
Het boek beschrijft onderbouwde ‘principles’ die ervoor moeten zorgen dat de kloof overbrugd wordt. Zoals: “If you know by doing, there is no gap between what you know and what you do.” Dit principe is vooraf gegaan door een uitgebreide ontmaskering van grootschalig, technisch opgezet kennismanagement. En wordt gevolgd door een uiteenzetting hoe je ‘knowing by doing’ in de praktijk uitvoert.
Er worden soms wel erg veel voorbeelden en onderzoek aangehaald om de stellingen van de schrijvers te stutten. Maar de heldere structuur stelt je ook in staat om even ‘fast forward’ te gaan. Het boek besluit met een acht ‘guidelines for action’, waarin vooral het handelen centraal staat; een hart onder de riem voor ieder die zijn buik vol heeft van eindeloze vergaderingen, enorme cijferreeksen en dikke plannen.