Innovatie
Afdrukken
Innovatie is van levensbelang voor een gezonde bedrijfsvoering in zorgorganisaties. Shift Consultants begeleidde innovatie in verschillende sectoren:

  • Thuiszorgorganisatie herpositioneert ledenorganisatie en maakt haar tot effectief kanaal voor de toeleiding van nieuwe zorgklanten.
  • Organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking ontwikkelt succesvolle nieuwe diensten door systematische projectaanpak: van behoefteonderzoek tot lancering.
  • GGZ-aanbieder gaat commercieel met laagdrempelige eerstelijns producten.
  • Ouderenzorgorganisatie boort nieuwe geldstroom aan door ontwikkeling van diensten voor de particuliere markt.
  • Zorgconcern compenseert terugval in traditionele omzet met volgens een gestructureerde aanpak ontwikkelde nieuwe producten.

Zie publicaties