Medewerkers in beweging brengen
Afdrukken

Over zorgmarketing en medewerkers in beweging brengen

Zorg is mensenwerk en dus vormen uw medewerkers (uitvoerenden en leidinggevenden) een cruciale factor in het marketingproces van uw organisatie. Hoe krijgt u hen marketingminded en de marketing van uw zorgorganisatie van papier af? Hoe kunt u daarvoor het marketingplan als veranderkundig vehikel gebruiken? Daarover gaat deze themabrief.

Papier is geduldig, de praktijk weerbarstig

Inmiddels zijn de meeste zorgorganisaties er van doordrongen dat marktwerking vraagt om ondernemerschap en dat de zorgmarketing daarvoor de instrumenten aanreikt. Dit besef is het eerste doorgedrongen in de top van de organisatie; bestuurders, directeuren en managers zien nut en noodzaak. Anno 2007 bevatten de meeste strategische nota’s en jaarplannen daarom minimaal een paragraaf over de markt, concurrentie en marketing. Het papier blijkt echter geduldig. Medewerkers hebben wel gehoord en gelezen dat marketing inmiddels moet. Echter maar al te vaak blijft marketing een ‘ver-van-hun-bed-show’. Er is meer nodig dan beleidsnotities om mensen tot ondernemerschap te bewegen.

Zorgmarketing = verandermanagement

Mensen die bij een zorgorganisatie (gaan) werken weten vaak niet wat zorgmarketing in de praktijk inhoudt. Om marketing in hun denken en doen te krijgen is een veranderslag nodig. Het is aan de Raad van Bestuur, directie en management om die veranderslag te entameren en te regisseren. Dat is niet eenvoudig. Medewerkers in de zorg zijn veelal professionals. Professionals kenmerken zich door een hoge autonomie met betrekking tot hun werk en hun omgang met klanten. Als je professionals een meer ondernemende houding verwacht, zal dat veranderproces een leerproces moeten zijn.

Veranderkundig vehikel maakt ondernemende energie los

Iedereen die een muziekinstrument wil leren bespelen, weet dat hij of zij zich niet kan beperken tot het lezen van een instructieboek. Muziekmaken is meer dan theorie bestuderen. Het gaat ook om vaardigheid, om creativiteit en vooral om bezieling. Die combinatie maakt het leuk en leidt tot resultaat. Zo is het ook met zorgmarketing. Je moet het doen om te ervaren dat leuk het is. Onze ervaring: medewerkers die gericht met zorgmarketing aan de slag gaan, ervaren dat ze er onverwacht veel energie van krijgen. Ondernemende energie komt los omdat ze zich kunnen verdiepen in diegene die ze belangrijk vinden (de klant) en er tegelijkertijd een beroep wordt gedaan op zowel hun analytisch vermogen als op hun creativiteit. Om deze reden gebruiken wij het marketingplan vaak als veranderkundig vehikel in zorgorganisaties die ondernemender willen worden. Door geselecteerde groepen medewerkers (multidisciplinair) onder begeleiding een marketingplan voor geprioriteerde dienst-marktcombinatie te laten ontwikkelen, komt de organisatie in beweging en genereert u ondernemerschap van binnenuit.

Nog meer medewerkers in de klantstand

Door medewerkers van diverse disciplines in gemengde werkgroepen (leidinggevend, uitvoerend, ondersteunend) marketingplannen te leren maken, creëert u ondernemende voortrekkers binnen uw organisatie. Deze mensen kunt u als ambassadeurs inzetten om andere medewerkers ook in de ‘klantstand’ te krijgen. Dat proces moet wel gemanaged en gefaciliteerd worden.

We noemen een paar hefbomen die u kunt gebruiken om medewerkers in de klantstand te krijgen:
  • De workshop Zo werkt zorgmarketing. Medewerkers maken kennis met de gereedschapskist van de zorgmarketing. Veel casuïstiek, aha-erlebnissen, praktische handvatten en opborrelende creativiteit.
  • Behoefteonderzoek bij potentiële klanten. Medewerkers praten op een laagdrempelige, maar gestructureerde manier met mensen uit hun doelgroep. Eenvoudig te organiseren, en geeft vaak verrassende inzichten en levert een prima vertrekpunt voor het klantgerichter maken van het eigen handelen.
  • Spiegelbijeenkomsten waarin klanten, verwijzers, stakeholders voor een zaal van medewerkers geïnterviewd worden over hun beleving van de zorg en dienstverlening. Altijd goed voor leuke discussies en handvatten voor verbeteringsacties.
  • Presentaties door de interne ‘ambassadeurs’ over ondernemende activiteiten en de resultaten daarvan. Medewerkers horen van hun collega’s hoe ‘het moet’. Ze realiseren zich dat de organisatie dit voorbeeldgedrag belangrijk vindt en waardeert.

Shift Consultants als katalysator

Een extern marketingadviseur is een bruikbare katalysator om ondernemend denken en doen los te maken. Wilt u weten wat de adviseurs van Shift Consultants op dit gebied voor uw organisatie kunnen betekenen, neemt u dan contact op met Joost Koemans via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. of 076-8882676


Workshops Zorgmarketing starters/gevorderden

Zorgmarketing is niet iets wat je leert in grote zalen met enthousiaste en goedbedoelende sprekers. Je leert het in de praktijk onder begeleiding van ter zake kundige marketeers. Begeleiders die de zorg en het marketingvak kennen als hun broekzak.

Workshop starters: Handvatten voor zorgmarketing (28 september 2007)

Hoe laat u uw organisatie de stappen maken van ‘denken over’ naar het planmatig uitvoeren van marketingactiviteiten? Om zorgmarketing in de praktijk te brengen organiseren wij workshops voor managers en staffunctionarissen, waarin wij werkwijzen en instrumenten aanreiken. Op 28 september aanstaande kunt u met ons en met uw collega’s ervaringen en gedachten uitwisselen over dit thema. Het programma garandeert dat u met nieuwe inzichten en praktische tips naar huis teruggaat. De begeleiding van deze dag ligt in handen van Jacques Duijn en Berry Schuur, beide ervaren zorgmarketeers.

De kosten voor deze workshop bedragen € 375,-. U ontvangt tevens diverse artikelen over Zorgmarketing en een praktische handleiding voor het opstellen van marketingplannen. Locatie: centraal in Nederland.

Tweedaagse voor gevorderden: Zo werkt zorgmarketing! (21 september en 5 oktober)

Voor managers en staffunctionarissen die al over enige kennis van zorgmarketing beschikken en nu praktisch aan de slag willen met een plan voor een dienst-marktcombinatie, organiseren wij op 21 september (dag 1) en 5 oktober (dag 2) aanstaande de tweedaagse workshop “Zo werkt zorgmarketing”. Wij reiken dan een praktische handleiding aan en begeleiden de deelnemers stapvoor- stap bij het ontwikkelen van ideeën voor hun eigen marketingplannen.

Zoals al onze zorgmarketing workshops, is ook deze workshop voor gevorderden praktisch en zeer interactief met veel ruimte voor de eigen casuïstiek. Na afloop hebben de deelnemers goed zicht op de inhoud en samenhang van een marketingplan en gaan zij met werkbare ideeën voor de invulling van hun eigen plan naar huis.

De kosten voor de tweedaagse workshop bedragen € 975,- per deelnemer. Locatie: centraal in Nederland.

Inschrijven?

Wilt u een van deze workshops volgen? Ga naar www.shiftconsultants.nl en schrijf u vandaag nog in. Inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding.

In-company workshops

Het is ook mogelijk om de workshop exclusief voor uw organisatie, in company te organiseren. In dat geval gelden aangepaste tarieven. Hebt u daarover of andere vragen over zorgmarketing, schroom dan niet en bel of mail ons: telefoon 076 – 8882676 of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .